Ensjø Torg

Fremdrift og nabokontakt

13 november

Siste badekabin på plass

avatar

Idunn Andreassen Ervesvåg

Ingen kommentarer

Sist uke feiret vi at siste badekabin på hele Ensjø Torg B1 var på plass. Det hadde aldri gått uten disse gutta her 😀 Enda en milepæl er nådd- hurra!!

Fra venstre: Andre Ourom, Knut Gislerud og Odd Arne Hoksrud

Arne Bakken

29 august

Oppgradering av området rundt Ensjø Torg

avatar

Idunn Andreassen Ervesvåg

Ingen kommentarer

Ensjø skal totalforvandles – fra å være en bydel dominert av bilforhandlere til å bli et knutepunkt med inntil 7000 nye boliger.

Området rundt Ensjø T-banestasjon utvikles til å bli hjertet i den nye Ensjøbyen, med forretninger, næringsvirksomhet, boliger og barnehage.

Ensjø Torg er et nytt offentlig torg som etableres sentralt på Ensjø mellom Ensjøveien og Ensjø T-banestasjon. Når dette står ferdig skal det bli det viktigste sentrale plassrommet og møtestedet på Ensjø. Hovinbekken får sitt endepunkt på Ensjø, med et stort vannspeil før den føres videre til bekkeåpningsprosjektet på Jordal.

Det vil derfor bli nødvendig med noen oppgraderinger med veiene og området rundt Ensjø Torg:

  • Det første som skal gjøres er bygging av vanndam for Hovinbekken med tilhørende inn-/ og utløpsarrangement. Deretter vil torget med granittdekke, belysning, møblering og beplantning ferdigstilles inn mot vanndammen. Fortau i Ensjøveien vil bli ferdigstilt etter hvert som bebyggelsen blir ferdigstilt.
  • Fortauet i Ensjøveien er planlagt ferdigstilt i løpet av desember 2019.
  • På Jordal skal gater rustes opp for å sikre fotgjengere og syklister en trygg fremkommelighet. Høsten 2020 står Nye Jordal Amfi ferdig. Før ishallen kan tas i bruk må opprustingen av gatene og parken være ferdig. De skal oppgradere veiene med bredere fortau. For å kunne gjøre dette vil de smalne inn kjørebanen noe og fjerne parkeringsplasser i Elverumsgata, Hølandsgata og Skedsmogata. For å lede overvann bort fra fortau og gang- og sykkelvei etablerer de regnbed i Hedmarksgata. Regnbed er et nedsenket plantebed som fordrøyer overvann.  De skal også etablere to mindre regnbed i Rolf Hofmos gate, og plante nye trær. I Elverumsgata utenfor det nye amfiet skal det etableres en «kiss and ride» for av og påstigning. Det vil også bli satt opp bysykkelstativ i Hedmarksgata.
  • Når skjer det?
    – September 2019: Oppstart arbeid i Skedsmogata og Rolf Hofmos gate
    – Mars 2020: Oppstart arbeid Normannsgata, Hedmarksgata og Elverums/Hølandsgata
    – Høsten 2020: Prosjektet er ferdig

 

Vannspeilet på Ensjø Torg

Ansvarlige for arbeidet: Bymiljøetaten

Info hetet fra Bymiljøetaten sine nettsider:

– https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/slik-bygger-vi-oslo/ensjobyen/ensjo-torg/

– https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/slik-bygger-vi-oslo/jordal-gateopprustning/

22 august

Hurra for bolletorsdag!

avatar

Idunn Andreassen Ervesvåg

Ingen kommentarer

Åpent Bakeri har åpnet i de fine, nye lokalene til Ensjø Torg S1 (Ensjøveien 21)! Vi fikk derfor smake kanelbollene deres, det var veldig populært!

Tusen takk for nydelige boller, Åpent Bakeri!!


 

27 juni

Arbeider gjennom ferien og sommeravslutning

avatar

Idunn Andreassen Ervesvåg

Ingen kommentarer

I går hadde vi HMS-kvarter og sommeravslutning med grilling på Ensjø Torg B1. Denne gangen var teamet arbeidsmiljø.

Et godt arbeidsmiljø er utrolig viktig. De aller beste arbeidsplassene er helsefremmende. Dette er både i arbeidsgivers og arbeidstakers interesse. Friske og motiverte medarbeidere er en nøkkelfaktor i gode og effektive bedrifter. For den enkelte betyr en helsefremmende arbeidsplass bedret livskvalitet gjennom økt jobbtilfredshet og færre jobbrelaterte helseplager. Dette er noe vi i Skanska prøver å strekke oss etter hver eneste dag. Det skal være artig å gå på jobb!

Det vil foregå noe aktivitet gjennom sommerferien, men det er ingen store eller støyende arbeider.

Ellers vil vi på Ensjø Torg ønske dere alle en riktig god sommer 🙂

Jan Olav (prosjektleder) og Marianne (anleggsleder) holder HMS-kvarteret

John fra UCO i full gang med grilling av pølser

Stian er fornøyd! Han jobber som tømrer i Skanska

Kilde: Idebanken, https://www.idebanken.org/innsikt/artikler/helsefremmende-arbeidsplasser?gclid=CjwKCAjwr8zoBRA0EiwANmvpYNejhEdcB5_Rc_mWOggcG9xLIwmijw761Ri1_KK4TYXTykjPRZbz6xoC22UQAvD_BwE

12 juni

Bygg M og N begynner å reise seg

avatar

Idunn Andreassen Ervesvåg

2 kommentarer

Vi er nå godt i gang med arbeidet på bygg M og N (trinn 4) på Ensjø Torg! Per 12.06.19 er vi i 4 etg. Dette går fort 🙂

Bygg M og N Ensjø Torg B1

 

Tore kontrollerer at alt av prefab og stål er av rett kvalitet og at det blir montert riktig. Her er han fint plassert inne på kontoret sitt som er i en container ute på byggeplassen.

 

Kontroll av søylene ute på plassen

Sluttresultatet av bygg M og N

Illustrasjon fra en av terrassene på bygg N

24 mai

Støyende arbeider

avatar

Idunn Andreassen Ervesvåg

Ingen kommentarer

Mandag og tirsdag neste uke, uke 22, starter vi med boring av fjellbolter inne i Levhans. Det meste av støyen vil bli på tirsdag da det vil komme en borerigg som vil arbeide gjennom dagen.

Støynivået vil ikke bli høyt da dette ligger skjermet inne i Levahns.

Inne i Levahns

Levahns. Bildet er tatt for noen mnd. siden

 

23 mai

Sikkerhetsuka 2019

avatar

Idunn Andreassen Ervesvåg

Ingen kommentarer

Skanskas mål er at alle skal komme like hele og friske hjem som da de kom på jobb. Dette er viktigere for oss enn alt annet. Vi bryr oss om mennesker og miljøet rundt oss, og vårt sikkerhetsarbeid tar aldri slutt. Dette er noe vi jobber med, og har fokus på hver eneste dag.

Kombinasjonen av sunne holdninger, sterke verdier, og gode systemer, prosedyrer og rutiner gjør oss til en av bransjens ledende aktører når det gjelder sikkerhet. Denne uken har vi hatt et ekstra fokus på dette. Skader og ulykker på jobben gjør også utrolig vondt hjemme. Derfor ønsker vi at alle som ferdes på våre prosjekter skal komme hjem like hel!

Se filmen under for Mange som har jobbet i Skanska i 43 år, det er utrolig viktig for alle som er glad i han at han kommer hjem! Slik er det for oss alle sammen 🙂 Kom hel hjem!

Det hele ble avsluttet med kake og kos 🙂

Magne blir overrasket på jobb av barnebarna  (trykk på lenken)

Marianne, anleggsleder på Ensjø Torg B1

 

Fornøyd gjeng!

15 mai

Beredskapsøvelse

avatar

Idunn Andreassen Ervesvåg

Ingen kommentarer

Sikkerhetsuka i Skanska gjennomføres i uke 21. Vi vil i den anledning gjennomføre en beredskaps- og evakueringsøvelse ila. denne uken.