Ensjø Torg

Fremdrift og nabokontakt

17 august

avatar

Kristine Hansen

1 kommentar

Hei,

I forbindelse med at antenner skal tas ned fra taket på Skedsmogata 25, vil det i to perioder stå en kranbil i gårdsrommet mot bygget, se vedlagt tegning – bilens plassering er gult felt.

Onsdag 17. august vil det mellom 08.00 og 12.00 settes opp rekkverk langs taket og fredag 27. august mellom 08.00 og 14.00 vil nedtagning av antennene skje.

Det er stort fokus på sikkerhet, det vil bli satt opp sperrebånd og nødvendige sikkerhetstiltak. Det er ikke knyttet støy til dette arbeidet, utover normal kranlyd.

 

1 Comment

Leave a comment

(Required)

(Required, will not be published)