Ensjø Torg

Fremdrift og nabokontakt

13 april

Advarsel om oppstart sprengning

avatar

Idunn Andreassen Ervesvåg

Ingen kommentarer

Minner om at Petter A Olsen A/S har oppstart av sprengning på Ensjø Torg B1 mandag 16.04.18.

Rystelser ved sprengning
Når det sprenges i fjell vil beboere i nærheten kjenne at huset rister litt. Mesteparten av sprengstoffets energi gå med til å knuse og bryte løs fjellet. Den resterende energien vil dels forsake luftstøt, og dels medgå til å sette det omkringliggende fjellet i forbigående svingninger (vibrasjoner). Disse svingningene kan i noen grad sammenlignes med bølger i vann.

Det kjennes gjerne ut som om huset vibrerer kraftig, men bevegelsene er egentlig ganske små. Det er svært lite sann­synlig at det skal oppstå skader. Selv om rystelsene er små, kan løse gjenstander som er plassert i hyller flytte seg litt utover mot kanten hver gang det sprenges. I verste fall kan de til slutt falle ned og bli ødelagt. Spesielt vil gjenstander som er plassert på glasshyller være utsatt for dette. Et godt råd er å ta en jevnlig kontroll av gjenstander som står på hyller. Sett dem gjerne på et mykt underlag. Det minsker sjansene for at de blir ødelagt.

Rystelsesmålere
Det er utarbeidet grenseverdier for hvor store rystelser som kan tillates på de enkelte bygninger, og dette er regulert i Norsk Standard. Petter A Olsen A/S, som utfører sprengingene, skal holde seg innenfor grenseverdi­ene.

For å holde kontroll med dette blir det satt ut rystelsesmålere i området, som registrerer og avleser rystelser automatisk. Målerne blir flyttet etter hvert som arbeidet går framover. Disse målingene brukes for å justere sprengingsopplegget dersom rystelsene begyn­ner å nærme seg grenseverdiene.

Varsling ved sprenging
Sprengning varsles med sirene. Når det varsles: gå vekk fra vinduer, altaner, verandaer, uteområder og lignende mot arbeidsstedet. Dette på grunn av faren for sprut ved uhell.

 

Petter A Olsen A/S forbereder til sprengning.

Kilder:
Statens Vegvesen: https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/bypakkebodo/naboinformasjon/sprengning/sprengning
Infoskriv Petter A Olsen A/S

 

 

 

Leave a comment

(Required)

(Required, will not be published)