Ensjø Torg

Fremdrift og nabokontakt

Forfatterens arkiver: Eva Gjerde

28 juni

Arbeid i fellesferien!

avatar

Eva Gjerde

Ingen kommentarer

Hei!

Begge prosjektene på Ensjø Torg skal ha drift gjennom sommerferien.

Vario vil fortsette med arbeider gjennom sommeren, men med vesentlig redusert aktivitetsnivå. Det vil være grunnarbeider av mindre støyende karakter, og pelearbeid som ikke skal oppleves forstyrrende. Det vil også forekomme flere rolige perioder.

Tigergården vil fortsatte med innvendige arbeider i leiligheter og fellesarealer, samt fasadearbeider og utomhusarbeider.

Bilde fra Tigergården, Ensjø Torg, Oslo.
Mai 2022

Både Vario og Tigergården fortsetter med de samme arbeidene etter sommerferien.

 

Prosjektteamene på Tigergården og Vario ønsker dere en fin sommer!

16 juni

Tårnkranen skal monteres på Vario!

avatar

Eva Gjerde

Ingen kommentarer

Hei!

Vi skal montere tårnkran på Vario i uke 25.

Dette betyr at det vil være trafikk med flere semi-trailere som skal levere krandelene, i tillegg til en mobilkran som skal montere.

Bilene kommer fra Rolf Hofmos gate og fortsetter ut gjennom Tigergården etter lossing.

Rød markering illustrerer plasseringen av kranen.

Vi ønsker å gjøre alle oppmerksomme på at det vil være økt trafikk, med spesielt store kjøretøy i denne uken.

 

Hilsen prosjektteamet på Vario

31 mai

Innflytting Tigergården

avatar

Eva Gjerde

Ingen kommentarer

Tirsdag den 31. mai starter vi overlevering av de første leilighetene på Tigergården og vi gleder oss!

Totalt skal 34 leiligheter overleveres før sommerferien. Gatetun SG2 og deler av gatetun SG1 vil åpnes opp for nødvendig kjøring.

Gatetunene er midlertidig asfaltert i påvente av ferdigstillelse sammen med Vario i 2024.

Vi prøver etter beste evne å skille myke trafikanter fra anleggstrafikk og øvrig trafikk – vi setter pris på at både liten og stor respekterer dette. Sikkerhet er viktig!

Beboerne fra Tigergården som har kjøpt parkeringsplass i garasjeanlegg vil ha sin adkomst ved Bygg O ( Rolf Hofmos gate 6)

Fartsdumper er montert for å senke farten. De finnes ved overgangsfelt Bygg O ( Rolf Hofmos gate 6), ved byggeplassen til Vario og ved Kampenpassasjen.

Vi ber alle vise hensyn til oppmerkede gang- og kjørebaner.

 

Hilsen prosjektteamet på Tigergården 🙂

16 mai

Endring av utomhusarealer mellom felt B1 og Vario

avatar

Eva Gjerde

Ingen kommentarer

Kjære naboer på felt B1

Tidligere har vi informert om at porten som i dag skiller utearealet ved Bygg O mot gatetunet mot Gjøvikbanen, skal fjernes i forbindelse med at innflyttingen til Tigergården starter. Imidlertid har utearealet rundt Bygg O blitt et flott sted for lek og sparkesykler, og vi ønsker å opprettholde et trygt bomiljø videre. Vi har derfor, i samråd med styret i Bygg O, besluttet å sette opp en mindre gårdsport ved inngangen til nedgang parkering slik at arealet i indre gårdsrom fortsatt holdes avstengt. Porten vil kun benyttes av brannvesenet.

I samme anledning vil vi gjøre noen endringer på byggegjerdet mellom Vario og felt B1. Med store maskiner og en trang tomt har vi sett på tiltak for å øke sikkerheten og skape bedre flyt på byggetomten. Vi strekker ut gjerdet som vist på bilde under, i tillegg til å midlertidig demontere pullertene ved gavlveggen på Bygg O.

*Eksisterende gjerde (GUL), gjerde etter justering (RØD), manuell port (GRØNN)

Ved spørsmål kan vi kontaktes på ensjo@skanska.no.

Hilsen fra prosjektteamet på Vario

5 april

God Påske!

avatar

Eva Gjerde

Ingen kommentarer

Hei kjære naboer!

Påsken nærmer seg, men vi kommer til å ha noe drift på byggeplassene de første dagene.

Vario: Fortsetter arbeidet med saging og kraning av siste del av eksisterende bygg. Det blir i tillegg noe gravearbeidet i forbindelse med spunten som er satt mot jernbanen.

Tigergården: Forsetter med innvending arbeid i Kobberpassasjen (delen nærmest Vario) i tillegg til gartnerarbeider på takterrassene. Det vil også blir noe arbeid med montering av fasadeplater.

 

Vi ønsker dere en riktig god påskeuke!

4 februar

*Oppdatert* Spunting langs Gjøvikbanen og riving av Skedsmogata 25

avatar

Eva Gjerde

2 kommentarer

*OPPDATERT INFORMASJON*

Det skal opparbeides gatetun langs sporet til Gjøvikbanen fra Rolf Hofmoes gate og i forbindelse med dette er det nødvendig å spunte langs deler av jernbanen, markert med en rød linje i figur som SG1 og SG2.

Spunting SG1: 

FERDIG!

Spunting SG2:

Arbeidet i SG1 ble ferdig tidligere enn planlagt, og vil medføre at de starter tidligere i SG2.

Perioden er nå estimert fra 07. februar – 23. april!

Vi håper dette vil bety at den totale arbeidsperioden med spunting blir kortere!

 

Oppstart riving Skedsmogata 25

Vi planlegger å begynne med maskinell riving av Vario (Markert orange) 1 uke tidligere enn planlagt. Det vil si mandag 14. februar.

Dette arbeidet vil pågå til midten av juni. I forbindelse med riving av Skedsmogata 25 vil det også bli rammet en spunt langs kortveggen mot jernbanen. Dette er beregnet å ta ca. en uke og vil bli gjennomført i midten av mars.

 

Vi beklager ulempene de støyende arbeidene vil medføre!

 

Med vennlig hilsen

Prosjektteamene Tigergården og Vario

23 desember

God Jul!

avatar

Eva Gjerde

Ingen kommentarer

Vi ønsker dere en riktig god jul og godt nytt år!

Vario (Skedsmogata 25) tar juleferie fra 23. desember til 3. januar.
Tigergården tar også hovedsaklig ferie, det vil kun være ett par innvendige fag som kommer til å jobbe i arbeidsdagene i romjulen.

Julehilsener fra oss på Vario og Tigergården 🙂

29 november

Oppstart riving m/byggeplassgjerder på Vario

avatar

Eva Gjerde

Ingen kommentarer

Hei,

Det nærmer seg oppstart av rivningsarbeidet for Skedsmogata 25 (VARIO).

Byggeplassgjerder er satt opp idag (mandag, uke 48) for å ivareta sikkerheten for forbipasserende i Kampenpassasjen.

Rivingen vil starte i løpet av januar med manuell sanering. Dette vil ikke være spesielt støyende arbeider. I slutten av februar begynner maskinell riving som vil foregå frem til sommeren 2022, i denne perioden vil det forekomme støy. I forbindelse med dette vil det også bli satt opp en gangtunnel langs broen, se bilde.

Som et ekstra sikkerhetstiltak vil vi i april 2022 sage og krane ned elementer for delen nærmest T-Banen.

Vi gleder oss til å komme i gang, og er tilgjengelig gjennom postkassen som er plassert på gjerdet (se bilde) for ris og ros 🙂

29 november

Postkasse for ris og ros til Vario:)

avatar

Eva Gjerde

Ingen kommentarer

Hei,

I forbindelse med oppstart av riving i Skedsmogata 25 (Vario) er det satt opp en postkasse for tilbakemeldinger.

Vi setter pris på både positive og konstruktive tilbakemeldinger fra dere. Penn og papir finnes i postkassen!

Det vil også være litt forskjellig annen informasjon og status for byggeprosessen.

Ha en fortsatt fin dag 🙂