Ensjø Torg

Fremdrift og nabokontakt

Forfatterens arkiver: Idunn Andreassen Ervesvåg

12 februar

Oppdatering uke 6

avatar

Idunn Andreassen Ervesvåg

Ingen kommentarer

Hei,

Her kommer en liten oppdatering fra Ensjø Torg igjen 🙂

Tigergården (Ensjø Torg B2):

Vi er nå i gang med duking til blåseisolasjon. Dette er et viktig steg for å få bygget varmt og godt.
I tillegg holder vi fortsatt på med elementmontasjen i Kobberpassasjen og klimavegger i Glassgangen og Himmeltårnet.
Klimaveggene består i hovedsak av å sette opp stenderverk, GU-plater, vinduer, lekter til blåseisolering, isolering, elektro i yttervegg og fug rundt vinduer.

Ensjø Torg B1:
Nå er det siste innspurt på bygg L som gjelder på vårt prosjekt, Ensjø Torg B1. Vi har hatt ferdigbefaringer med kundene våre og er nå straks klar for overleveringer av Topp15!
Platekledningen på Lny begynner også å gå mot slutten.

Bilder fra Tigergården:

Dukingen til blåseisoleringen er ferdig i 8.etg på Himmeltårnet.

Taktekkingen er ferdig på takterrassen i 7.etg.

Gipsen er snart på plass i 1.etg i Glassgangen.

Elementmontasjen er godt i gang i Kobberpassasjen.

Oversiktsbilde tatt fra brua ved Ensjø Torg.

 

Bilder fra Ensjø Torg B1:

 

Montering av plater bygg Lny

Utomhus sett fra Topp15

28 januar

Oppdatering uke 4

avatar

Idunn Andreassen Ervesvåg

Ingen kommentarer

Hei,

 

Tigergården (Ensjø Torg B2):
De to siste ukene har vi ikke fått inn så mye nye aktører her på Tigergården. Tømmer er godt i gang med bindingsverk i Glassgangen/Himmeltårnet, samt vinduer og GU på Himmeltårnet. Tilbakefyllingen langs Kobberpassasjen er også i full gang. Vi gleder oss til alt er tilbakefylt langs Kobberpassasjen, slik at vi får litt større riggplass 🙂

 

Ensjø Torg B1:
Da begynner bygg L å nærme seg ferdig med stormskritt! Allerede neste uke starter vi med å vise frem leilighetene til kundene. Dette gleder vi oss veldig til! Resterende plater som mangler på fasade er under montering.

 

Bilder fra Tigergården:
Prefabmontørene gjennomfører fugestøp av overkant dekke av plan 2.
Stenderverket er snart på plass i 1 og 2 etasje i Glassgangen og i Himmeltårnet.
Tilbakefylling langs Kobberpassasjen:
 
De første vinduene i Himmeltårnet er montert

14 januar

Oppdatering uke 2

avatar

Idunn Andreassen Ervesvåg

Ingen kommentarer

Hei,

Håper alle har hatt en fin jul og er klare for et nytt og bedre år.

Tigergården (Ensjø Torg B2):
Vi er nå i full gang med elementmontasje av Kobberpassasjen, og om bare noen få korte måneder kommer råbygget til å være ferdig.
I tillegg er tømrerne våre snart ferdig med stenderverket på klimaveggene i øverste delen av Himmeltårnet.
De to neste ukene vil dere se at det monteres en ekstra byggeheis ved Himmeltårnet, og at det tilbakefylles med masser inntil Kobberpassasjen.

 

Ensjø Torg B1:
Nå har vi overlevert bygg I, J, M, N og O her på Ensjø Torg B1. Nå er det kun bygg L og litt utomhusarbeid som gjenstår fra vår side. Vi er nå i full gang med innvendige arbeider i bygg L og gleder oss til å ta imot kunder på ferdigbefaring om ikke så alt for lenge 🙂

Oversiktsbilde over Tigergården:

Utsikten fra takterrassen i 14.etg.

Kveldsbilde av hjertet:

Stenderverket til klimaveggene er montert i øverste del av Himmeltårnet.

Ensjø Torg B1:

Fasade bygg L:

Bygg i Lgml i front og Lny i bakgrunnen

 

26 november

Oppdatering uke 48

avatar

Idunn Andreassen Ervesvåg

Ingen kommentarer

Hei alle sammen,

Liten oppdatering fra Ensjø Torg kommer her.

Tigergården (Ensjø Torg B2): 

Vi er nå godt i gang med elementmontasjen i Glassgangen.
I Himmeltårnet har tømmer startet på gesimser og brannisolatøren har startet å isolere stålet. Stålet må isoleres på grunn av brannkravene som stilles til bygninger.

Ensjø Torg B1:
Neste uke starter vi overleveringer av bygg O. Dette gleder vi oss veldig til!
Byggeheisen er nede på bygg L og vi er klar for å begynne å montere fasadeplater her også.
Utomhus begynner å ta form med ulike lekeapparater, hengekøye, fine gangveier og sitteplasser.

Byggheisen er nede på bygg L

Utomhus begynner å ta form!

 

Oversiktsbilde over Tigergården.

Bilde er tatt i fra 14.etg. Her ser man takterrassen i 9.etg, og hulldekkene som er lagt i Glassgangen.

13 november

Oppdatering uke 46

avatar

Idunn Andreassen Ervesvåg

Ingen kommentarer

Hei,

Her kommer en ny oppdatering fra Ensjø Torg.

Tigergården (Ensjø Torg B2):
Elementmontasjen på Himmeltårnet er nå helt ferdig, og montasjen til Glassgangen starter da på mandag.
Til mandag starter også tømmer med gesimser og takhus på tak 9 og 14.

Vi holder fortsatt på med kjerneboring inne i bygget, og stillas/byggeheis på fasadene.
Denne uken har også brannisolatøren begynt å isolere stålet i bygget.

Ensjø Torg B1:

Da er nesten alle vinduene i bygg Lgml satt inn og stillasen er borte. Nå kan vi endelig nyte den fine fasaden på bygget!
På bygg O har vi startet med ferdigbefaring med kunder. Det er alltid veldig stas å få vise frem leilighetene til fremtidige beboere.
Utomhus går fremdeles fort frem. Dette blir fint!!

Bilder fra B1:

Utomhus mellom bygg M og O

Mellom bygg M/N, O og L

Bygg Lny og Lgml

Bygg Lgml

 

Bilder fra B2:

Heismontør huker av krana etter forlenging av byggeplassheis.

Utsikt fra taket på byggeheisen i 15.etg.

Tigergården:

16 oktober

Bygg N er overlevert

avatar

Idunn Andreassen Ervesvåg

Ingen kommentarer

Oppdatering fra Ensjø Torg:

Tigergården (B2):

På Tigergården er vi nå i gang med montasje av elementvegger i 9.etg, og fortsetter med innstransport av materialer. Vi er også nå kommet i gang med kjerneborer i 1 og 2 etg. Kjerneboreren lager hull i betongelementene slik at man får lagt vann- og ventilasjonsrør og strømledninger mellom ulike rom i bygget.

Ensjø Torg B1:
Nå er hele bygg N overlevert til fornøyde kunder. Det er en del som allerede har flyttet inn, det er veldig kjekt å se.

Vi starter med overleveringer av bygg M på mandag 19 oktober – vi gleder oss! Her er det kun to leiligheter som er usolgt, markert grønt på bildet under.

Interessert? Sjekk ut leilighetene via denne linken: https://www.ensjo-torg.no/trinn-4/

God helg 🙂

Bygg M og N.

Tigergården:

Utsikten mot bygget fra utstikkeren.

Ytterst på utstikkeren.

Utsikten fra 9.etg.

Oversiktsbilde av Tigergården:

24 juni

Fremdrift uke 25, 26 og 27

avatar

Idunn Andreassen Ervesvåg

2 kommentarer

Hei,

Sommerferien nærmer seg med stormskritt, men før den tid har vi fortsatt litt arbeid som skal gjøres.

Ensjø Torg B1:

  • Montering av fasadeplater har startet på bygg Lny
  • Vi har også startet med blåseisoleringen i Lny
  • Demontering av stillas på både bygg N og O er i gang
  • Vi skal overlevere barnehagen neste uke (30.06.20)
  • Uteområdet rundt barnehagen er under opparbeidelse
  • Mur på bygg M og N er ferdigstilt
  • HMS-kvarter som vi gjennomfører en gang i mnd. ble gjennomført i dag 24.06

 

Tigergården B2:

  • Armering og støp av bunnplaten i store deler av glassgangen
  • Armering og støp av heisgruber
  • Isolering, armering og støp av deler av bunnplaten i kobberpassasjen

Stillas bygg O på vei ned

Vår anleggsleder, Bjørn Magnus holdt HMS-kvarteret

 

Oversiktsbilde av Tigergården

26 mai

ETB1 – Fremdrift uke 22

avatar

Idunn Andreassen Ervesvåg

Ingen kommentarer

Nå er stillaset helt nede på bygg M og N på sørøst fasaden. Platekledningen på barnehagen begynner å gå mot slutten og gartneren har startet sitt arbeid. Mureren er også straks ferdig med sitt arbeid på fasaden bygg O, det gjenstår bare noen små kompletteringer så er dette helt ferdig. Bygg L går også jevnt og trygt fremover.

Bygg M og N fasade sørøst

Bygg N

 

Platekledning barnehagen

Nærbilde av platekledningen på barnehagen

 

12 mai

ETB1 – Fremdrift uke 19 og 20

avatar

Idunn Andreassen Ervesvåg

Ingen kommentarer

Her går det stadig fremover!

Vi har begynt å rive stillasen på bygg M, sedum er lagt på taket til bygg O og bygg Lny har fått støpt tak.

Stillas demonteres, bygg M

 

Sedum blir heist opp på tak bygg O

Sedum lagt på tak

Sedum, nærbilde

 

Støp tak bygg Lny

Bygg O. Sedum lagt på deler av taket

Bygg L

Bygg L, M, N og O

6 mai

Støp på tak bygg Lny

avatar

Idunn Andreassen Ervesvåg

Ingen kommentarer

Nå støper denne supre gjengen på taket på Levahns (ny del)! I pausen feirer vi den gode innsatsen med både boller og is 🙂 dette blir bra!!
#viholderhjulaigang

Odd Arne, Kim Arne og Andre i full gang!

Arne måler at høyden på betongen blir riktig.

Carlo sørger for at det blir en fin og jevn overflate

Pausen nytes på ekte vis!