Ensjø Torg

Fremdrift og nabokontakt

Forfatterens arkiver: Kristine Hansen

7 januar

Spunting langs Gjøvikbanen og riving av Skedsmogata 25

avatar

Kristine Hansen

Ingen kommentarer

Arbeidstider er endret 17.01.2022 på bakgrunn av støydisp. fra Oslo kommune.

 

I forbindelse med utbyggingen på Ensjø Torg og som rekkefølgekrav til reguleringsplanen for Tyngdepunktet skal det opparbeides gatetun langs sporet til Gjøvikbanen fra Rolf Hofmoes gate og til vest for Tigergården. Dette vil bli ferdigstilt sammen med prosjekt Vario. Gatetunene skal etter ferdigstillelse eies og driftes av Oslo Kommune v/Bymiljøetaten.

Som forberedelse for gatetunet er det nødvendig å spunte langs deler av jernbanen, markert med en rød linje i figur som SG1 og SG2. Dette arbeidet er planlagt påbegynt 17.januar d.å.

 

Spunting SG1

Periode: 17.januar – 14. februar

SG1 er en rørspunt med ca. 20 meters lengde. Planlagt oppstart for denne er 17.januar med en planlagt varighet på 3-4 uker. Arbeidstid i forbindelse med spunting vil være fra 08:00-17:00 fra mandag til fredag i disse ukene.

 

Spunting SG2

Periode: 15. februar – 23. april

SG2 er en rørspunt med ca. 70 meters lengde. Denne går fra undergangen i Rolf Hofmos gate og langs jernbanen sør for byggetrinn B1. Planlagt oppstart for denne spunten er 14. eller 21. februar, avhengig av varighet på SG1. Varigheten for arbeidet med SG2 er anslått til 8-9 uker, men her ser vi på muligheten for å halvere tiden ved å benytte oss av 2 borerigger for spuntingen. Arbeidstid vil være tilsvarende som for SG1, 08:00-17:00 fra mandag til fredag i de ukene arbeidet pågår.

Oppstart riving Skedsmogata 25

Fra mandag 21. februar starter også rivningen av Skedsmogata 25 som senere skal bli Vario (markert figuren under).

Dette arbeidet vil pågå ut juni. I forbindelse med riving av Skedsmogata 25 vil det også bli rammet en spunt langs kortveggen mot jernbanen. Dette er beregnet å ta ca. en uke.

 

Vi beklager ulempene de støyende arbeidene vil medføre og har stor forståelse for at dette er krevende i en allerede presset pandemisituasjon.

 

Med vennlig hilsen

Prosjektteamene Tigergården og Vario

3 desember

Utgraving av overskuddsmasser fra Tigergården

avatar

Kristine Hansen

Ingen kommentarer

Hei

6. desember begynner vi med å grave i bakken på Tigergården. Målet er å være ferdig uka etter nyttår. Vi ønsker å gjøre dere oppmerksomme på at det kan bli mer trafikk i område rundt Kampenpassasjen og Rolf Hofmos gate i denne perioden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ønsker alle en riktig god adventstid!

24 november

Brannøvelse 25.11.21 – Tigergården

avatar

Kristine Hansen

Ingen kommentarer

I morgen 25.11.21 skal vi ha brannøvelse her på Tigergården (Ensjø Torg B2).

Vi benytter lydhorn som varsling på byggeplassen, så dette kan medføre noe støy i en liten periode.

Målet med brannøvelsen er å se om alarmsystemt vårt fungerer, og at vi klarer å samle alle arbeiderne på møteplassen vår innen få minutter.

 

 

9 september

Øvningsaktivitet i Skedsmogata 25

avatar

Kristine Hansen

Ingen kommentarer

Hei,

I forkant av riving vil politiet disponerer de tomme lokalene i Skedsmogata 25 til øving/trening på trussel- og krisesituasjoner. Øvelse/trening vil foregå i september med oppstart i uke 37.

All øving vil foregå inne i bygget. Eneste aktivitet ute rundt/ved bygget vil være inn- og utlasting av utstyr fra kjøretøy, samt politipersonell som befarer/forbereder øvelser. Det tas stor hensyn til naboer og særskilt barnehagen i forbindelse med treningen.

Skanskas visjon er Å bygge for et bedre samfunn. Vi ønsker på denne måten å bidra til politiets behov for øvningssteder.

17 august

avatar

Kristine Hansen

1 kommentar

Hei,

I forbindelse med at antenner skal tas ned fra taket på Skedsmogata 25, vil det i to perioder stå en kranbil i gårdsrommet mot bygget, se vedlagt tegning – bilens plassering er gult felt.

Onsdag 17. august vil det mellom 08.00 og 12.00 settes opp rekkverk langs taket og fredag 27. august mellom 08.00 og 14.00 vil nedtagning av antennene skje.

Det er stort fokus på sikkerhet, det vil bli satt opp sperrebånd og nødvendige sikkerhetstiltak. Det er ikke knyttet støy til dette arbeidet, utover normal kranlyd.

 

9 juli

Arbeid i sommerferien

avatar

Kristine Hansen

Ingen kommentarer

Hei,

I sommerferien (uke 28,29 og 30) kommer det til å være noe arbeider her på Tigergården.
Det kommer hovedsakelig til å jobbes med klimavegger i Kobberpassasjen, men også noe fasader, rekkverk og riggoppgaver.

Ønsker dere alle en riktig god sommer 🙂

Legger ved de nyeste bildene fra Tigergården.

21 juni

Fotografering av Ensjø Torg

avatar

Kristine Hansen

Ingen kommentarer

Hei!

Her kommer noen oppdaterte dronebiler fra Ensjø Torg.

Ønsker alle en fin uke!  🙂

 

Blokk I, J, M og N, samt Levahn (Ensjø Torg B1) :

Tigergården (Ensjø torg B2):

VARIO skal bygges i Skedsmogata 25:
Om du er nysgjerrig på dette nye prosjektet kan du gå inn på https://www.ensjo-torg.no/vario/ for å få mer informasjon 🙂

 

 

4 juni

Maling, gulvstøp og rekkverk

avatar

Kristine Hansen

2 kommentarer

Hei,

Da er sommeren endelig kommet for fullt til Ensjø Torg og Oslo.

I de første leilighetene i Himmeltårnet har vi nå støpt ferdig gulvet, og maleren er nå i gang med å male de aller første leilighetene på prosjektet.

I Glassgangen holder tømmer fortsatt på med å sette opp de innvendige veggene, mens de tekniske fagene monterer alt av rør, elektronikk og ventilasjon som skal være i leilighetene.
Stillaset er helt ferdig rundt Kobberpassasjen, noe som gjør at tømmer har fått startet med gesimser og takhus taket. I tillegg har tømmer startet med klimavegger i 1.etg.

På fasadene er vi i gang med lektingen av fasadeplater, og metallarbeiderne har så vidt startet med å sette opp rekkverksstolper på de øverste balkongene.

Den første etasjen er gulvet ferdig støpt.

Oversiktsbilde av Himmeltårnet og Glassgangen.

 

De første rekkverksstolpene er på plass.

 

 

Utsiktsbilde nordover fra byggeheisen.

Stillas og heishus er montert på Kobberpassasjen.

Ønsker dere alle en fin dag i sola!

30 april

Vi er i gang med å legge gulvvarmerør

avatar

Kristine Hansen

Ingen kommentarer

Hei,

Denne uken startet vi å legge isolasjon og gulvvarmerør i de første leilighetene.
Når gulvvarmen er lagt i alle leiligheten i denne etasjen blir det endelig støp av gulv 😀

I tillegg til de innvendig arbeidene fyller vi tilbake masser over fjernvarmen, og er i gang med stillaser på gavlvegg i Kobberpassasjen.
Blikkenslageren har begynt å sette på lister på fasaden, mens tømmer driver med innsetning av vinduer og klimavegger.

Legger ved noen bilder i fra byggeplassen i dag.

Ønsker dere en fin dag 🙂

 

Isolasjonen er på plass i den første etasjen, og det er klart for rørleggeren til å legge gulvvarme.

Gulvvarmerør

Noen av listene på fasaden er montert.

Oversiktsbilde av Himmeltårnet og deler av Glassgangen.

Oversiktsbilde av Kobberpassasjen.

 

26 mars

Arbeider i Kampenpassasjen.

avatar

Kristine Hansen

2 kommentarer

Hei,

I forbindelse med legging av fjernvarmen til Tigergården, er vi nødt til å innsnevre gangveien i Kampenpassasjen.
Vi vil komme til å bytte på når gangsone 1 og 2 er åpent ut i fra hvor vi graver over legger fjernvarmerørene  (se vedlagt kart).

Dette arbeidet kommer til å foregå i uke 13 til uke 15 2021.

Beklager ulempene dette medfører.

Ønsker alle en riktig god påske 🙂