Ensjø Torg

Fremdrift og nabokontakt

Category Archives: Uncategorized

16 mai

Endring av utomhusarealer mellom felt B1 og Vario

avatar

Eva Gjerde

Ingen kommentarer

Kjære naboer på felt B1

Tidligere har vi informert om at porten som i dag skiller utearealet ved Bygg O mot gatetunet mot Gjøvikbanen, skal fjernes i forbindelse med at innflyttingen til Tigergården starter. Imidlertid har utearealet rundt Bygg O blitt et flott sted for lek og sparkesykler, og vi ønsker å opprettholde et trygt bomiljø videre. Vi har derfor, i samråd med styret i Bygg O, besluttet å sette opp en mindre gårdsport ved inngangen til nedgang parkering slik at arealet i indre gårdsrom fortsatt holdes avstengt. Porten vil kun benyttes av brannvesenet.

I samme anledning vil vi gjøre noen endringer på byggegjerdet mellom Vario og felt B1. Med store maskiner og en trang tomt har vi sett på tiltak for å øke sikkerheten og skape bedre flyt på byggetomten. Vi strekker ut gjerdet som vist på bilde under, i tillegg til å midlertidig demontere pullertene ved gavlveggen på Bygg O.

*Eksisterende gjerde (GUL), gjerde etter justering (RØD), manuell port (GRØNN)

Ved spørsmål kan vi kontaktes på ensjo@skanska.no.

Hilsen fra prosjektteamet på Vario

5 april

God Påske!

avatar

Eva Gjerde

Ingen kommentarer

Hei kjære naboer!

Påsken nærmer seg, men vi kommer til å ha noe drift på byggeplassene de første dagene.

Vario: Fortsetter arbeidet med saging og kraning av siste del av eksisterende bygg. Det blir i tillegg noe gravearbeidet i forbindelse med spunten som er satt mot jernbanen.

Tigergården: Forsetter med innvending arbeid i Kobberpassasjen (delen nærmest Vario) i tillegg til gartnerarbeider på takterrassene. Det vil også blir noe arbeid med montering av fasadeplater.

 

Vi ønsker dere en riktig god påskeuke!

18 mars

Informasjon om arbeider ved Skedsmogata 25

avatar

Kristine Schaug

Ingen kommentarer

Mandag den 21. februar startet rivingen av Skedsmogata 25. Vi har nå kommet godt over halvveis i bygget, men siste del – grunnet avstand til T-banens plattform – vil bli foretatt som klipping og saging. Dette arbeidet vil dessverre oppleves som mer støyende enn arbeider fram til nå, men innenfor de satte støykravene fra kommunen.

Arbeidet med siste del av bygget vil vare fram til 6. mai og vil foregå fra kl 07:00 til 17:00, men annet arbeid vil foregå i området fram til kl 19:00. Det er stilletid mellom kl 11:00 og 12:00.

Som tidligere informert, vil det i tillegg til sagingen av byggets ende, bli rammet en spunt langs kortveggen mot jernbanen. Dette er beregnet å ta 2 uker med oppstart uke 11. Her er arbeidstiden fra kl 08.00 til 18:00, med stilletid fra 11:00 til 12:00.

 

Spunting SG2 – gatetun

Det er med glede at vi kan meddele at spuntingen ved SG2 som tidligere var satt til å vare til 23. april er ferdig før tiden og vil avsluttes i uke 11.

 

Vi beklager igjen ulempene de støyende arbeidene vil medføre og har stor forståelse for at dette oppleves som krevende.

 

Med vennlig hilsen

Prosjektteamet Vario

4 februar

*Oppdatert* Spunting langs Gjøvikbanen og riving av Skedsmogata 25

avatar

Eva Gjerde

2 kommentarer

*OPPDATERT INFORMASJON*

Det skal opparbeides gatetun langs sporet til Gjøvikbanen fra Rolf Hofmoes gate og i forbindelse med dette er det nødvendig å spunte langs deler av jernbanen, markert med en rød linje i figur som SG1 og SG2.

Spunting SG1: 

FERDIG!

Spunting SG2:

Arbeidet i SG1 ble ferdig tidligere enn planlagt, og vil medføre at de starter tidligere i SG2.

Perioden er nå estimert fra 07. februar – 23. april!

Vi håper dette vil bety at den totale arbeidsperioden med spunting blir kortere!

 

Oppstart riving Skedsmogata 25

Vi planlegger å begynne med maskinell riving av Vario (Markert orange) 1 uke tidligere enn planlagt. Det vil si mandag 14. februar.

Dette arbeidet vil pågå til midten av juni. I forbindelse med riving av Skedsmogata 25 vil det også bli rammet en spunt langs kortveggen mot jernbanen. Dette er beregnet å ta ca. en uke og vil bli gjennomført i midten av mars.

 

Vi beklager ulempene de støyende arbeidene vil medføre!

 

Med vennlig hilsen

Prosjektteamene Tigergården og Vario

7 januar

Spunting langs Gjøvikbanen og riving av Skedsmogata 25

avatar

Kristine Hansen

Ingen kommentarer

Arbeidstider er endret 17.01.2022 på bakgrunn av støydisp. fra Oslo kommune.

 

I forbindelse med utbyggingen på Ensjø Torg og som rekkefølgekrav til reguleringsplanen for Tyngdepunktet skal det opparbeides gatetun langs sporet til Gjøvikbanen fra Rolf Hofmoes gate og til vest for Tigergården. Dette vil bli ferdigstilt sammen med prosjekt Vario. Gatetunene skal etter ferdigstillelse eies og driftes av Oslo Kommune v/Bymiljøetaten.

Som forberedelse for gatetunet er det nødvendig å spunte langs deler av jernbanen, markert med en rød linje i figur som SG1 og SG2. Dette arbeidet er planlagt påbegynt 17.januar d.å.

 

Spunting SG1

Periode: 17.januar – 14. februar

SG1 er en rørspunt med ca. 20 meters lengde. Planlagt oppstart for denne er 17.januar med en planlagt varighet på 3-4 uker. Arbeidstid i forbindelse med spunting vil være fra 08:00-17:00 fra mandag til fredag i disse ukene.

 

Spunting SG2

Periode: 15. februar – 23. april

SG2 er en rørspunt med ca. 70 meters lengde. Denne går fra undergangen i Rolf Hofmos gate og langs jernbanen sør for byggetrinn B1. Planlagt oppstart for denne spunten er 14. eller 21. februar, avhengig av varighet på SG1. Varigheten for arbeidet med SG2 er anslått til 8-9 uker, men her ser vi på muligheten for å halvere tiden ved å benytte oss av 2 borerigger for spuntingen. Arbeidstid vil være tilsvarende som for SG1, 08:00-17:00 fra mandag til fredag i de ukene arbeidet pågår.

Oppstart riving Skedsmogata 25

Fra mandag 21. februar starter også rivningen av Skedsmogata 25 som senere skal bli Vario (markert figuren under).

Dette arbeidet vil pågå ut juni. I forbindelse med riving av Skedsmogata 25 vil det også bli rammet en spunt langs kortveggen mot jernbanen. Dette er beregnet å ta ca. en uke.

 

Vi beklager ulempene de støyende arbeidene vil medføre og har stor forståelse for at dette er krevende i en allerede presset pandemisituasjon.

 

Med vennlig hilsen

Prosjektteamene Tigergården og Vario

23 desember

God Jul!

avatar

Eva Gjerde

Ingen kommentarer

Vi ønsker dere en riktig god jul og godt nytt år!

Vario (Skedsmogata 25) tar juleferie fra 23. desember til 3. januar.
Tigergården tar også hovedsaklig ferie, det vil kun være ett par innvendige fag som kommer til å jobbe i arbeidsdagene i romjulen.

Julehilsener fra oss på Vario og Tigergården 🙂

3 desember

Utgraving av overskuddsmasser fra Tigergården

avatar

Kristine Hansen

Ingen kommentarer

Hei

6. desember begynner vi med å grave i bakken på Tigergården. Målet er å være ferdig uka etter nyttår. Vi ønsker å gjøre dere oppmerksomme på at det kan bli mer trafikk i område rundt Kampenpassasjen og Rolf Hofmos gate i denne perioden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ønsker alle en riktig god adventstid!

29 november

Oppstart riving m/byggeplassgjerder på Vario

avatar

Eva Gjerde

Ingen kommentarer

Hei,

Det nærmer seg oppstart av rivningsarbeidet for Skedsmogata 25 (VARIO).

Byggeplassgjerder er satt opp idag (mandag, uke 48) for å ivareta sikkerheten for forbipasserende i Kampenpassasjen.

Rivingen vil starte i løpet av januar med manuell sanering. Dette vil ikke være spesielt støyende arbeider. I slutten av februar begynner maskinell riving som vil foregå frem til sommeren 2022, i denne perioden vil det forekomme støy. I forbindelse med dette vil det også bli satt opp en gangtunnel langs broen, se bilde.

Som et ekstra sikkerhetstiltak vil vi i april 2022 sage og krane ned elementer for delen nærmest T-Banen.

Vi gleder oss til å komme i gang, og er tilgjengelig gjennom postkassen som er plassert på gjerdet (se bilde) for ris og ros 🙂

29 november

Postkasse for ris og ros til Vario:)

avatar

Eva Gjerde

Ingen kommentarer

Hei,

I forbindelse med oppstart av riving i Skedsmogata 25 (Vario) er det satt opp en postkasse for tilbakemeldinger.

Vi setter pris på både positive og konstruktive tilbakemeldinger fra dere. Penn og papir finnes i postkassen!

Det vil også være litt forskjellig annen informasjon og status for byggeprosessen.

Ha en fortsatt fin dag 🙂

24 november

Brannøvelse 25.11.21 – Tigergården

avatar

Kristine Hansen

Ingen kommentarer

I morgen 25.11.21 skal vi ha brannøvelse her på Tigergården (Ensjø Torg B2).

Vi benytter lydhorn som varsling på byggeplassen, så dette kan medføre noe støy i en liten periode.

Målet med brannøvelsen er å se om alarmsystemt vårt fungerer, og at vi klarer å samle alle arbeiderne på møteplassen vår innen få minutter.