Ensjø Torg

Fremdrift og nabokontakt

18 mars

Informasjon om arbeider ved Skedsmogata 25

avatar

Kristine Schaug

Ingen kommentarer

Mandag den 21. februar startet rivingen av Skedsmogata 25. Vi har nå kommet godt over halvveis i bygget, men siste del – grunnet avstand til T-banens plattform – vil bli foretatt som klipping og saging. Dette arbeidet vil dessverre oppleves som mer støyende enn arbeider fram til nå, men innenfor de satte støykravene fra kommunen.

Arbeidet med siste del av bygget vil vare fram til 6. mai og vil foregå fra kl 07:00 til 17:00, men annet arbeid vil foregå i området fram til kl 19:00. Det er stilletid mellom kl 11:00 og 12:00.

Som tidligere informert, vil det i tillegg til sagingen av byggets ende, bli rammet en spunt langs kortveggen mot jernbanen. Dette er beregnet å ta 2 uker med oppstart uke 11. Her er arbeidstiden fra kl 08.00 til 18:00, med stilletid fra 11:00 til 12:00.

 

Spunting SG2 – gatetun

Det er med glede at vi kan meddele at spuntingen ved SG2 som tidligere var satt til å vare til 23. april er ferdig før tiden og vil avsluttes i uke 11.

 

Vi beklager igjen ulempene de støyende arbeidene vil medføre og har stor forståelse for at dette oppleves som krevende.

 

Med vennlig hilsen

Prosjektteamet Vario

Leave a comment

(Required)

(Required, will not be published)