Ensjø Torg

Fremdrift og nabokontakt

Om Ensjø Torg

Skanska Norge AS skal i totalentreprise for Skanska Eiendomsutvikling AS bygge nye, arealeffektive og energivennlige leiligheter sentralt på Ensjø.

Ensjø Torg har per dags dato to felt, S1 og B1.
Bygget på felt S1, som ligger mellom Ensjøveien og t-banen har to byggetrinn. Trinn 1, Langblokk og Trinn 2, Høyblokk. Hvert bygg med henholdsvis næringsarealer med butikker, kafeer og kontorlokaler i de to første etasjene, 104 leiligheter fordelt på 7 etasjer over næringsarealene og Høyblokken på 16 etasjer med 43 leiligheter over inngangen til T-banestasjonen.

Felt B1, som ligger mellom t-banen og Gjøvikbanen, har fire byggetrinn med totalt 186 leiligheter, barnehage og parkeringskjeller.
Trinn 1: Blokk I og J, som ligger inntil t-banen, har 45 leiligheter og barnehage, ferdigstilles ila. desember 2019
Trinn 2: Parkeringskjelleren vil være ferdig ila. oktober 2019
Trinn 3: Blokk M og N, som ligger mot Rolf Hofmos gate, har 70 leiligheter, ferdigstilles ila. september 2020
Trinn 4: Blokk O, som ligger mot Gjøvikbanen har 30 leiligheter, ferdigstilles ila. januar 2021

 

Fremdrift

Prosjektet på felt S1 starter 01.02.2017 og varer frem til sommeren 2019.

Prosjektet på felt B1 starter november 2017 og vil være ferdig ila. januar 2021.

HMS

Skanska Norge AS vil som entreprenør være pådriver og koordinator for SHA-arbeidet (Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø). Prosjektet har en egen SHA-plan for å sikre et sunt og trygt arbeidsmiljø. De SHA-krav som Skanska Norge stiller til egne ansatte gjelder også våre underentreprenører. For prosjektet er det utarbeidet en personlig sikkerhetsinstruks som alle arbeiderne på byggeplassen skal sette seg inn i og følge.

Arbeidstid

Selv om vi ønsker å være til minst mulig ulempe og sjenanse for våre omgivelser, vil våre arbeider merkes. Byggearbeidet vil for det meste pågå i tidsrommet mellom 0700 og 1900 på hverdager. For spesielt støyende arbeider og arbeid utenfor gitt tid, som følge av at arbeider ikke kan utføres på dagtid av trafikale hensyn, er det søkt og gitt dispensasjon hos bydelsoverlege i Bydel Gamle Oslo. Krav fra dispensasjonen vil være gjeldene for disse arbeidene.

Kart

Ca. plassering av de ulike byggene. OBS! ikke i målestokk

 

 

Utvikling

Området skal gå fra å være et oppdelt og rotete industriområde til et attraktivt bomiljø for folk i alle aldre. Flere forskjellige bygg vil komme opp, alle med sine særenheter og brede utvalg av leiligheter. Frodige parker, et godt kollektivtilbud og sykkel- og gangveier bidrar til en moderne og miljøvennlig bydel. Ensjø Torg blir et trygt, godt og levende sted å bo.

Sammen med Oslo kommune bygges det gode uterom for beboere og besøkende. Vannspeil, benker, lekeplasser og grønne soner vil dukke opp mellom de forskjellige byggene og skaper sosiale møteplasser for menneskene på Ensjø.

Bilderesultat for ensjø torg

Bilderesultat for ensjø torg

Bilderesultat for ensjø torg