Ensjø Torg

Fremdrift og nabokontakt

Om Ensjø Torg

Skanska Norge AS i totalentreprise for Skanska Eiendomsutvikling AS  bygger nye og energivennlige leiligheter sentralt på Ensjø.

Ensjø Torg består av fire felt S1, B1, Vario (Skedsmogata 25) og Tigergården (B2):

Felt S1: Ferdig overlevert

Felt B1: Ferdig overlevert

Tigergården (felt B2) har ett byggetrinn med totalt 161 BREEAM-sertifiserte boliger, ferdigstilles ila. oktober 2022.

Vario (tidligere Skedsmogata 25) har ett byggetrinn med totalt 94 BREEAM-sertifiserte boliger, ferdigstilles Q2 2024.

 

Fremdrift

Tigergården (felt B2) har hatt oppstart januar 2020, og vil være ferdig ila. oktober 2022.

Vario har startet rivingen av eksisterende bygg. Planlagt ferdigstillelse  av nytt bygg er Q2 2024.

 

HMS

Skanska Norge AS vil som entreprenør være pådriver og koordinator for SHA-arbeidet (Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø). Prosjektet har en egen SHA-plan for å sikre et sunt og trygt arbeidsmiljø. De SHA-krav som Skanska Norge stiller til egne ansatte gjelder også våre underentreprenører. For prosjektet er det utarbeidet en personlig sikkerhetsinstruks som alle arbeiderne på byggeplassen skal sette seg inn i og følge.

 

Arbeidstid

Selv om vi ønsker å være til minst mulig ulempe og sjenanse for våre omgivelser, vil våre arbeider merkes. Byggearbeidet vil for det meste pågå i tidsrommet mellom 0700 og 1900 på hverdager.

 

Har du lyst til å bo på Ensjø Torg? 

Området Ensjø forvandles nå til et området fullt av liv og mennesker, der flere kulturtilbud er under planlegging og nye skoler kommer på plass. Kort gåavstand til Oslo Sentrum, Grünerløkka og Tøyen. Nye sykkelveier skal binde det hele sammen, der parkene funger som grønne lunger og fristed for hele familien. S

Sjekk ledige leiligheter på: http://ensjo-torg.no