Ensjø Torg

Fremdrift og nabokontakt

Om Ensjø Torg

Skanska Norge AS skal i totalentreprise for Skanska Eiendomsutvikling AS bygge nye og energivennlige leiligheter sentralt på Ensjø.

Ensjø Torg består av fire felt S1, B1, Skedsmogata 25 (K2) og Tigergården (B2):

Felt S1: Ferdig overlevert

Felt B1, som ligger mellom t-banen og Gjøvikbanen, har fire byggetrinn med totalt 186 leiligheter, barnehage og parkeringskjeller
-Bygg I og J: Ferdig overlevert -Parkeringskjelleren: Delvis ferdigstilt og overlevert
-Bygg M og N, som ligger mot Rolf Hofmos gate, har 70 leiligheter, ferdigstilles ila. Q4 2020.
-Bygg O, som ligger mot Gjøvikbanen har 30 leiligheter, ferdigstilles ila. Q1 2021.
-Bygg L, som ligger mellom bygg O og I/J, ferdigstilles ila. Q1 2021.
-Barnehage(i bygg I og J): Ferdig overlevert

Tigergården (felt B2) har ett byggetrinn med totalt 161 BREEAM sertifiserte boliger, ferdigstilles ila. oktober 2022.

Skedsmogata 25 (tidligere felt K2) er under regulering av Skanska Eiendomsutvikling AS

 

Fremdrift

Prosjektene på B1 startet november 2017 og vil være ferdig ila. januar 2021.

Tigergården (felt B2) har hatt oppstart januar 2020, og vil være ferdig ila. oktober 2022.

 

HMS

Skanska Norge AS vil som entreprenør være pådriver og koordinator for SHA-arbeidet (Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø). Prosjektet har en egen SHA-plan for å sikre et sunt og trygt arbeidsmiljø. De SHA-krav som Skanska Norge stiller til egne ansatte gjelder også våre underentreprenører. For prosjektet er det utarbeidet en personlig sikkerhetsinstruks som alle arbeiderne på byggeplassen skal sette seg inn i og følge.

 

Arbeidstid

Selv om vi ønsker å være til minst mulig ulempe og sjenanse for våre omgivelser, vil våre arbeider merkes. Byggearbeidet vil for det meste pågå i tidsrommet mellom 0700 og 1900 på hverdager.

 

Har du lyst til å bo på Ensjø Torg? 

Området Ensjø forvantles nå til et område fullt av liv og mennesker. Der flere kulturtilbud er under planlegging og nye skoler kommer på plass. Kort gåavstand til Oslo Sentrum, Grünerløkka og Tøyen.

Nye sykkelveier skal binde det hele sammen, der parker skal fungere som grønne lunger for hele familien.

Sjekk ledige leiligheter på: http://ensjo-torg.no