Ensjø Torg

Fremdrift og nabokontakt

14 desember

Oppdatering uke 51

avatar

Kristine Hansen

Ingen kommentarer

Hei,

Ny oppdatering i fra Ensjø Torg kommer her!

Tigergården (Ensjø Torg B2): 

  • Brannisolatørene og stillasmontørene jobber i de øverste etasjene i Himmeltårnet
  • Tømmer har startet på klimavegger i 10.etg
  • Taktekker, rørlegger og ventilasjon jobber på takhusene og på takterrassene i 9. og 14.etg
  • Kjerneborer lager hull i den nederste delen av himmeltårnet
  • Prefab monterer noen av de siste elementene i Glassgangen

Ensjø Torg B1
Det er en stor glede at vi nå har overlevert alle leilighetene i bygg O.
Nå gjennstår kun bygg L og ferdigstillelse av utomhus rundt bygg O og L. Vi ser fram til ferdigstillelse av hele prosjektet i 2021.

Oversiktsbilde over Tigergården:

Takhus på 9.etg Tigergården

Leave a comment

(Required)

(Required, will not be published)