Ensjø Torg

Fremdrift og nabokontakt

4 februar

*Oppdatert* Spunting langs Gjøvikbanen og riving av Skedsmogata 25

avatar

Eva Gjerde

2 kommentarer

*OPPDATERT INFORMASJON*

Det skal opparbeides gatetun langs sporet til Gjøvikbanen fra Rolf Hofmoes gate og i forbindelse med dette er det nødvendig å spunte langs deler av jernbanen, markert med en rød linje i figur som SG1 og SG2.

Spunting SG1: 

FERDIG!

Spunting SG2:

Arbeidet i SG1 ble ferdig tidligere enn planlagt, og vil medføre at de starter tidligere i SG2.

Perioden er nå estimert fra 07. februar – 23. april!

Vi håper dette vil bety at den totale arbeidsperioden med spunting blir kortere!

 

Oppstart riving Skedsmogata 25

Vi planlegger å begynne med maskinell riving av Vario (Markert orange) 1 uke tidligere enn planlagt. Det vil si mandag 14. februar.

Dette arbeidet vil pågå til midten av juni. I forbindelse med riving av Skedsmogata 25 vil det også bli rammet en spunt langs kortveggen mot jernbanen. Dette er beregnet å ta ca. en uke og vil bli gjennomført i midten av mars.

 

Vi beklager ulempene de støyende arbeidene vil medføre!

 

Med vennlig hilsen

Prosjektteamene Tigergården og Vario

2 Comments

Leave a comment

(Required)

(Required, will not be published)