Ensjø Torg

Fremdrift og nabokontakt

29 august

Oppgradering av området rundt Ensjø Torg

avatar

Idunn Andreassen Ervesvåg

Ingen kommentarer

Ensjø skal totalforvandles – fra å være en bydel dominert av bilforhandlere til å bli et knutepunkt med inntil 7000 nye boliger.

Området rundt Ensjø T-banestasjon utvikles til å bli hjertet i den nye Ensjøbyen, med forretninger, næringsvirksomhet, boliger og barnehage.

Ensjø Torg er et nytt offentlig torg som etableres sentralt på Ensjø mellom Ensjøveien og Ensjø T-banestasjon. Når dette står ferdig skal det bli det viktigste sentrale plassrommet og møtestedet på Ensjø. Hovinbekken får sitt endepunkt på Ensjø, med et stort vannspeil før den føres videre til bekkeåpningsprosjektet på Jordal.

Det vil derfor bli nødvendig med noen oppgraderinger med veiene og området rundt Ensjø Torg:

  • Det første som skal gjøres er bygging av vanndam for Hovinbekken med tilhørende inn-/ og utløpsarrangement. Deretter vil torget med granittdekke, belysning, møblering og beplantning ferdigstilles inn mot vanndammen. Fortau i Ensjøveien vil bli ferdigstilt etter hvert som bebyggelsen blir ferdigstilt.
  • Fortauet i Ensjøveien er planlagt ferdigstilt i løpet av desember 2019.
  • På Jordal skal gater rustes opp for å sikre fotgjengere og syklister en trygg fremkommelighet. Høsten 2020 står Nye Jordal Amfi ferdig. Før ishallen kan tas i bruk må opprustingen av gatene og parken være ferdig. De skal oppgradere veiene med bredere fortau. For å kunne gjøre dette vil de smalne inn kjørebanen noe og fjerne parkeringsplasser i Elverumsgata, Hølandsgata og Skedsmogata. For å lede overvann bort fra fortau og gang- og sykkelvei etablerer de regnbed i Hedmarksgata. Regnbed er et nedsenket plantebed som fordrøyer overvann.  De skal også etablere to mindre regnbed i Rolf Hofmos gate, og plante nye trær. I Elverumsgata utenfor det nye amfiet skal det etableres en «kiss and ride» for av og påstigning. Det vil også bli satt opp bysykkelstativ i Hedmarksgata.
  • Når skjer det?
    – September 2019: Oppstart arbeid i Skedsmogata og Rolf Hofmos gate
    – Mars 2020: Oppstart arbeid Normannsgata, Hedmarksgata og Elverums/Hølandsgata
    – Høsten 2020: Prosjektet er ferdig

 

Vannspeilet på Ensjø Torg

Ansvarlige for arbeidet: Bymiljøetaten

Info hetet fra Bymiljøetaten sine nettsider:

– https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/slik-bygger-vi-oslo/ensjobyen/ensjo-torg/

– https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/slik-bygger-vi-oslo/jordal-gateopprustning/

Leave a comment

(Required)

(Required, will not be published)