Ensjø Torg

Fremdrift og nabokontakt

29 november

Oppstart riving m/byggeplassgjerder på Vario

avatar

Eva Gjerde

Ingen kommentarer

Hei,

Det nærmer seg oppstart av rivningsarbeidet for Skedsmogata 25 (VARIO).

Byggeplassgjerder er satt opp idag (mandag, uke 48) for å ivareta sikkerheten for forbipasserende i Kampenpassasjen.

Rivingen vil starte i løpet av januar med manuell sanering. Dette vil ikke være spesielt støyende arbeider. I slutten av februar begynner maskinell riving som vil foregå frem til sommeren 2022, i denne perioden vil det forekomme støy. I forbindelse med dette vil det også bli satt opp en gangtunnel langs broen, se bilde.

Som et ekstra sikkerhetstiltak vil vi i april 2022 sage og krane ned elementer for delen nærmest T-Banen.

Vi gleder oss til å komme i gang, og er tilgjengelig gjennom postkassen som er plassert på gjerdet (se bilde) for ris og ros 🙂

Leave a comment

(Required)

(Required, will not be published)