Ensjø Torg

Fremdrift og nabokontakt

9 september

Øvningsaktivitet i Skedsmogata 25

avatar

Kristine Hansen

Ingen kommentarer

Hei,

I forkant av riving vil politiet disponerer de tomme lokalene i Skedsmogata 25 til øving/trening på trussel- og krisesituasjoner. Øvelse/trening vil foregå i september med oppstart i uke 37.

All øving vil foregå inne i bygget. Eneste aktivitet ute rundt/ved bygget vil være inn- og utlasting av utstyr fra kjøretøy, samt politipersonell som befarer/forbereder øvelser. Det tas stor hensyn til naboer og særskilt barnehagen i forbindelse med treningen.

Skanskas visjon er Å bygge for et bedre samfunn. Vi ønsker på denne måten å bidra til politiets behov for øvningssteder.

Leave a comment

(Required)

(Required, will not be published)