Ensjø Torg

Fremdrift og nabokontakt

27 april

Sikkerhetsuka 2018

avatar

Idunn Andreassen Ervesvåg

3 kommentarer

 

Denne uken har vi hatt ekstra stort fokus på sikkerhet, da vi har gjennomført Skanskas årlige sikkerhetsuke.

Det er krevende å drive godt HMS-arbeid. Å sikre trygge arbeidsplasser og etterlevelse av krav på tvers av et mangfold av prosjekter i ulike faser, under stadig skiftende rammebetingelser og med et betydelig antall fagarbeidere fra våre underentreprenører inn og ut av prosjektene hver dag, er langt fra noen enkel oppgave.

Det er viktig at vi viser vei og tar en ledende rolle i dette arbeidet. Skal vi lykkes med å forsterke HMS-kulturen vår, må alle dra i samme retning. Vi må bli bedre sammen.

Dette året var temaet – Vi bryr oss.

Hver dag har vi fokusert på ulike byggesteiner som er i en god HMS-kultur. Målet vårt er at alle som jobber på våre prosjekter – både Skanska-ansatte, UE-er og innleide – deler samme syn på viktigheten av disse fem byggesteinene. Gjør vi det, bryr vi oss om hverandre.

De fem byggesteinene vi fokuserte på er:

Jeg vet hva som er farlig Risikovurdering, Sikker-Jobb-Analyser, Våre HSM-kurs, Dokumentert sikkerhetsopplæring, Vernerunder
Jeg sier fra RUH, Synergi, «Vi går aldri forbi»
Jeg lærer av andre SGVD, Granskninger, Læring etter hendelse, 6 dødsrisikoer, HMS-kvarter
Jeg bidrar Daglig jobbrif, Samordningsmøter, samordningsrunder, Læringsark
Jeg viser tillit Delegering av roller, Den gode sikkerhetssamtale

 

Hver dag har vi sett på ulike filmer, før vi har hatt en diskusjon rundt dagens tema. På onsdag fikk vi bli med Martinsen & Duvholt ut og teste de ulike blindsonene for gravemaskiner og lastebiler i praksis. Utrolig lærerikt for alle! På torsdag hadde vi en oppsummering av uken med Kahoot, før vi feiret med kake.

Selv om Sikkerhetsuka er over for i år, slutter ikke fokuset vårt på HMS. Skanskas mål er at alle skal komme like hele og friske hjem som da de kom på jobb. Dette er viktigere for oss enn alt annet. Vi bryr oss om mennesker og miljøet rundt oss, og vårt sikkerhetsarbeid tar aldri slutt.

 

Takk for en fin sikkerhetsuke!

 

 

M&D forklarer hva som er utfordringene ved å kjøre store lastebiler mtp. de ulike blindsonene.

 

Alle fikk sitte inne i gravemaskinen for å se de ulike blindsonene.

 

HMS ble også ekstra godt ivaretatt på prosjekteringsmøtet

 

Vi bryr oss om hverandre! Foto: Malgorzata Renata Aulejtner

3 Comments

Leave a comment

(Required)

(Required, will not be published)