Ensjø Torg

Fremdrift og nabokontakt

20 februar

Sprengningsarbeid på Ensjø Torg

avatar

Idunn Andreassen Ervesvåg

Ingen kommentarer

I forbindelse med pågående byggeaktivitet på grn/brn 133/7, varsler vi herved at det fom. 01.03.2018 – 30.07.2018 vil pågå sprengningsarbeid på tomten. Sprengingen vil forekomme på dagtid, man-fredag mellom kl 08.00-17.00. Det legges inn minst 1 time sammenhengende pause i løpet av arbeidsdagen. I perioden vil det også bli økt anleggstrafikk langs Rolf Hofmos gate som følge av utkjøring av masser.


Planlagte avbøtende og forebyggende tiltak

  • «Vi har dialog med virksomheter som blir berørt»
  • «Vi vil etablere fysiske skjermingstiltak ved lydkilde (for eksempel lyd- og støvhette på pigghammer og bormaskin, mobile og permanente støyskjermer)»
  • «Vi vil planlegge arbeidene slik at de mest støyende arbeidene blir utført i perioder på døgnet som er minst sårbar for de som blir berørt»
  • «Vi har etablert faste pauser fra sterkt støyende arbeider»
  • «Vi vil ikke drive støyende aktivitet i helgene eller på helligdager»


Kontakt
Anleggsleder Alexander Ytterland  90 85 40 81

Leave a comment

(Required)

(Required, will not be published)