Ensjø Torg

Fremdrift og nabokontakt

7 januar

Spunting langs Gjøvikbanen og riving av Skedsmogata 25

avatar

Kristine Hansen

Ingen kommentarer

Arbeidstider er endret 17.01.2022 på bakgrunn av støydisp. fra Oslo kommune.

 

I forbindelse med utbyggingen på Ensjø Torg og som rekkefølgekrav til reguleringsplanen for Tyngdepunktet skal det opparbeides gatetun langs sporet til Gjøvikbanen fra Rolf Hofmoes gate og til vest for Tigergården. Dette vil bli ferdigstilt sammen med prosjekt Vario. Gatetunene skal etter ferdigstillelse eies og driftes av Oslo Kommune v/Bymiljøetaten.

Som forberedelse for gatetunet er det nødvendig å spunte langs deler av jernbanen, markert med en rød linje i figur som SG1 og SG2. Dette arbeidet er planlagt påbegynt 17.januar d.å.

 

Spunting SG1

Periode: 17.januar – 14. februar

SG1 er en rørspunt med ca. 20 meters lengde. Planlagt oppstart for denne er 17.januar med en planlagt varighet på 3-4 uker. Arbeidstid i forbindelse med spunting vil være fra 08:00-17:00 fra mandag til fredag i disse ukene.

 

Spunting SG2

Periode: 15. februar – 23. april

SG2 er en rørspunt med ca. 70 meters lengde. Denne går fra undergangen i Rolf Hofmos gate og langs jernbanen sør for byggetrinn B1. Planlagt oppstart for denne spunten er 14. eller 21. februar, avhengig av varighet på SG1. Varigheten for arbeidet med SG2 er anslått til 8-9 uker, men her ser vi på muligheten for å halvere tiden ved å benytte oss av 2 borerigger for spuntingen. Arbeidstid vil være tilsvarende som for SG1, 08:00-17:00 fra mandag til fredag i de ukene arbeidet pågår.

Oppstart riving Skedsmogata 25

Fra mandag 21. februar starter også rivningen av Skedsmogata 25 som senere skal bli Vario (markert figuren under).

Dette arbeidet vil pågå ut juni. I forbindelse med riving av Skedsmogata 25 vil det også bli rammet en spunt langs kortveggen mot jernbanen. Dette er beregnet å ta ca. en uke.

 

Vi beklager ulempene de støyende arbeidene vil medføre og har stor forståelse for at dette er krevende i en allerede presset pandemisituasjon.

 

Med vennlig hilsen

Prosjektteamene Tigergården og Vario

Leave a comment

(Required)

(Required, will not be published)