Ensjø Torg

Fremdrift og nabokontakt

22 oktober

Status bygg I Ensjø Torg B1

avatar

Idunn Andreassen Ervesvåg

Ingen kommentarer

Bygg I begynner å ta form. Dette er trinn tre på Ensjø Torg B1. Byggetrinn tre omfatter to bygg (I og J) med 45 boliger fordelt på to trappeoppganger og barnehage, totalt 8. etasjer.

For å lese mer om prosjektet og de ulike boligene kopier linken under:
https://www.ensjo-torg.no/

Bygg I og J. Antatt ferdig rundt årsskifte 2019/20.

Leave a comment

(Required)

(Required, will not be published)