Ensjø Torg

Fremdrift og nabokontakt

5 januar

Støyende nattarbeid

avatar

Matias Grepperud

Ingen kommentarer

Det skal etableres en kryssing med høyspentkabler over Ensjøveien i forbindelse med Skanska`s arbeider på tomt S1 ved Ensjø torg. I forbindelse med arbeidet må veien sperres. Av trafikale årsaker, har Bymiljøetaten gitt tillatelse til å sperre veien i tre netter i tidsrommet mellom kl. 22.00 og 05.30, 10.01.17 – 13.01.17.

Det vil utføres graving, massetransport, og pigging av tele. Mengden pigging er avhengig av temperatur frem til datoen arbeidet skal begynne. Piggingen vil så langt som mulig legges utenom «stille periode», men bydelsoverlege i bydel Gamle Oslo har gitt Dispensasjon fra forskrift om begrensning av støy – nattarbeid Ensjøveien 20 , da noe av arbeidet ikke kan gjennomføres på dagtid av trafikale hensyn

 På natt vil boliger i hovedsak berøres av arbeidet. Avstand til nærmeste bolig er 150 meter. Det antas at lydnivå utenfor fasaden til boligene vil være på 60 dB, med bruk av støysvakt utstyr og alternative arbeidsmetoder.

Berørte naboer vil motta informasjonsskriv.

 

 

 

Leave a comment

(Required)

(Required, will not be published)